Колективний перегляд занять до педагогічної ради №2

Колективний перегляд занять до педагогічної ради №2

Охорона і зміцнення здоров’я дітей, їх повноцінний фізичний розвиток є невід’ємною частиною освітньої роботи в закладі дошкільної освіти. Одне з найважливіших завдань у цій роботі — задовольнити природну потребу дітей у русі. Тож педагогам необхідно створити відповідне здоров’язбережувальне середовище й організувати оптимальний руховий режим.
Формування у дітей інтересу до фізичної культури у сучасних умовах має особливе значення у зв’язку з розв’язанням одного з основних завдань фізичного виховання — провадження системи занять фізичними вправами у повсякденний побут людей. Тож у своїй практичній діяльності ми створюємо всі умови для формування у дітей стійкого інтересу до фізичних вправ, зокрема:
• створюємо розвивальне середовище для рухової діяльності;
• проводимо заняття з фізичної культури в цікавій для дітей формі: сюжетні та ігрові заняття, заняття змагального типу тощо;
• стимулюємо рухову активність ігровими методами і прийомами;
• широко використовуємо рухливі ігри протягом дня;
• забезпечуємо оптимальний руховий режим під час прогулянок завдяки цікавим формам рухової діяльності — подоланню природних перешкод, розв’язанню пошукових ігрових завдань, пішим переходам за межі дитячого садка тощо;
• раціонально використовуємо фізкультурне обладнання, зокрема нетрадиційне.

Перегляд фізкультурного заняття-гри: “Зайченята роблять вправи для здоров’я та забави” в групі раннього віку №4 – вихователь Мельничук І.М.

Перегляд заняття: “Мандруємо Україною” за методикою М.Єфименко в групі старшого дошкільного віку №8 – інструктор з фізкультури Кляпчук О.В.