Навчання дітей читання за методикою Миколи Зайцева

Навчання дітей читання за методикою Миколи Зайцева

Як обрати методику? Починаючи навчати дитину читання, слід дотримуватися деяких принципів.
По-перше, не треба встановлювати термінів, коли ви навчите дитину читати. Не дивіться на інших дітей. У кожного малюка свій темп засвоєння тієї чи іншої навички.
По-друге, для чого ви хочете навчити дитину читати. Мета, керуючись якою ви будете вчити дитину читати, може бути цілком іншою, скажімо, це розвиток мислення і мовлення, розширення словникового запасу, розвиток логіки, і нарешті – підготовка до школи.
Результативність методу М. Зайцева висока. Порівняно з традиційною методикою, діти значно швидше оволодівають читанням, не роблять помилок, очищають звуковимову.
Що таке кубики Зайцева? Це систематизоване розміщення на кубиках усіх можливих в українській мові складів. Склад за Зайцевим як одиниця слова може складатися з однієї, двох, трьох, чотирьох і більше букв і тому має велику кількість моделей: я, є, і, а – 1 буква, один склад; ти, ви – 2 букви, 1 склад; вас, три – 3 букви, 2 склади. За методом М. Зайцева навчання відбувається не через звуки, а через склади. Головний принцип методу – усі кубики мають подаватися одночасно!
Перш, ніж розпочати навчати дітей читати за методикою М.О.Зайцева потрібно ознайомитись з спеціалізованою літературою, необхідним дидактичним матеріалом (кубиками, таблицями, складовими картками).
Розпочинати навчати дітей читання за методикою Миколи Зайцева можна починати з 2-х років. На цих заняттях відбуватися все повинно зовсім інакше. Це гра. А гра для дітей – справа життя, праця для дитини, в грі вона здібна сприймати найсерйозніші ідеї, і якщо її цікаво – вона не стомлюється. Гра на заняттях за методикою Зайцева мобілізує можливості, ініціативу, вчить спілкуватися. Без вибору, пошуку, боротьби – гри не існує. Якщо гра цікава, рухлива, змінюється – енергія дитини невичерпна. Навчаючи дітей читанню потрібно дотримуватись «золотих правил Зайцева».
1. Ніякої термінології, поки діти не засвоять весь матеріал. Бо термін порушує закон дидактики: від конкретного до узагальнюючого.
2. Не використовувати схему слова, бо для навчання читання вона не дає позитивних результатів.
3. Слова вимовляються чітко, так як ми пишемо, а не чуємо.
4. При роботі з дітьми враховувати індивідуальні особливості і темп розвитку кожної дитини.
5. Щоденна «порція навчання» не повинна перевищувати 10-15 хвилин.
6. Допомагати дітям активно спілкуватися, дискутувати, прищеплювати необхідні для успішного навчання навички.
7. Дорослим потрібно під час ігор створювати і підтримувати атмосферу доброзичливості, щирості поваги до особистості дитини.
Враховуючи характерні особливості кожного періоду дитинства, поділяємо навчання дітей на три етапи:
1 етап: ознайомлення з кубиками і таблицями.
2 етап: ознайомлення з складовими картками, читання слів.
3 етап: читання речень, невеликих текстів.
Розпочинати потрібно роботу з ознайомлення дошкільників з кубиками. Найважливіше кубики презентувати. Потрібне перше ознайомлення. Воно має бути таким, щоб відчути момент інтересу, зацікавити дітей.

Перші кроки гри-навчання

– Діти подивіться яка гарна корзинка потрапила до нас. А що ж там?
– Кубики! Ці кубики не прості, а чарівні. З їх допомогою можна прочитати багато слів: і ваші імена, і назви казок, і назви звірів і багато іншого.
– Хочете навчитися читати? Давайте ближче познайомимося з кубиками. Діти, візьміть в руки кубик. Подивіться на нього. Кожен кубик має своє ім.`я . ось у Володі кубик має ім.`я Т, а прізвище його Т-ТА-ТЕ-ТИ-ТО-ТУ (дитина тримає кубик, дорослий озвучує його). Так озвучуються всі кубики.
– А зараз ми пограємося у гру «Прогулянка в лісі». На підлозі розкладені кубики. В центрі кола сидить Зайчик. Діти йдуть по колу, тримаючись за руки та промовляючи:
Ми по лісу йшли-йшли,
Кубик гарний там знайшли,
А який? Ми вам розкажем
Й Зайчику його покажем.
Діти зупиняються. Кожен бере собі кубик. По черзі називають його «ім`я» та «прізвище». Гра повторюється декілька разів.
Окрім кубиків у нас є чарівна таблиця. В ній ховаються хатинки цих кубиків. Ї дуже легко відшукати, якщо ви будите уважні. Гра «Знайди хатинку». Діти беруть кубика і з допомогою доросло га шукають йому хатинку.
– Діти, а ще ця таблиця дуже любить коли дітки співають їй пісеньку. Пісенька:
«Б-БА-БЕ-БИ-БО-БУ-БЯ-БЄ-БІ-БЮ»
«П-ПА-ПЕ-ПИ-ПО-ПУ-ПЯ-ПЄ-ПІ-ПЮ» і т.д..
Діти співають і одночасно в ритм плескають в долоні.
Досвід багаторічної роботи дошкільного навчальногоз навчання дітей читання за методикою Миколи Зайцева був узагальнений в парціальній програмі «Навчання читанню дітей старшого дошкільного віку за методикою Миколи Зайцева», авторами якої є Семизорова В.В. методист НМЦ, Щербак В.П. завідувач ДНЗ №3 «Веселка», Кірюшкіна О.І. вихователь-методист ДНЗ №3 «Веселка». Програма була схвалена науково-методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів та рекомендована до використання у навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів Київської області.
Мета програми: орієнтувати дошкільників на опанування складовим аналітико-синтетичним способом навчання читання; викликати інтерес до читання, використовуючи найефективніші способи навчання дітей через знайомство з кубиками Зайцева, таблицями, складовими картками; максимально розвивати у дітей пам’ять, інтуїцію, творчі здібності, прагнення до швидкого просування вперед.

Завдання програми :
■ створити стимулююче навчальне середовище наповнене незвичайно цікавими предметами, для проведення поглибленої роботи з навчання дітей читання за авторською методикою М.О. Зайцева;
■ ознайомлення з методами та прийомами моделювання та трансформування ігрових завдань за допомогою розвивальних посібників Зайцева, використовуючи моторно – тактильну пам’ять;
■ формувати у дітей грамотність через використання різноманітних ігор з кубиками, таблицями, складовими картками, активізуючи внутрішню мотивацію до опанування читанням;
■ розвивати комунікативну компетентність, здатність користуватися рідною мовою, як засобом мовленнєвої взаємодії в спілкуванні з дорослими та однолітками;
■ навчати дітей читанню через фонетично закінчені одиниці інформації (склади), складати речення, «писати»;
■ розвивати слухову увагу, фонематичне сприймання; формувати вміння диференціювати у самостійному мовленні звуки, схожі за артикуляцією та звучанням;
■ розвивати активну пізнавальну діяльність, невербальне мислення, пам’ять, увагу, зоровий гнозис.

Зміст програми:
■ ознайомлення з кубиками і таблицями;
■ читання слів, складових карток;
■ читання речень та коротких текстів.

Мета, завдання, зміст програми реалізується під час організованої навчально-пізнавальної діяльності з дітьми, індивідуальних, групових занять, роботи гуртків та в повсякденному житті.

Програмовий матеріал розподіляється на кожну вікову групу, з орієнтованою тематикою занять та у відповідності до посібника «Вчимося читати за методикою М.О. Зайцева».
Розпочинати заняття слід з другого півріччя середньої групи один раз на тиждень ( одна година). Загальна кількість занять в середній групі – 18 ( 18 годин). В старшій групі матеріал розрахований на 36 годин ( одне заняття раз на тиждень).
У програмі подані зразки конспектів занять, які допоможуть педагогам найбільш складні заняття перетворити на гру й задоволення.