План роботи закладу на березень 2016р.

План роботи закладу на березень 2016р.

 

 Методична   робота  з  кадрами

І. Провести  мозковий   штурм – 15.03.2016р.

1.«Сучасні   підходи   до  екологічного   виховання  дітей дошкільного   віку в  умовах  дошкільного  закладу» – вихователь-методист Ковальчук Г.М.

2. Формування  екологічного  світорозуміння дошкільників   через  пошуково-дослідницьку   діяльність – вихователь  Корчагіна О.В.

3. Досягнення результативності  екологічного виховання   через  розвиток позитивного   ставлення  до   природи,  засвоєння знань  про  неї    та  оволодіння  практичними навичками  з  догляду  за  об’єктами природи вихователь Мельничук І.М. 

4. Формування екологічної  досвідченості старших дошкільників – вихователь Сурков Л.С.  

ІІ. Перегляд   тематичних   занять  з   проблемних   питань з     атестації  педагогічних   працівників  з   21.03.2016р. по 25.03.2016р.

Корчагіна  О.В.

Іщенко  Н. О.

Сурков Л.С.

Мельничук  І.М.

Недошитко  О.  Ю.

Руденко  Л.М.

Удосконалення професійної творчості

ІІІ. Тренінг  для  педагогів «Навчаємо   батьків  позитивної  і   результативної  взаємодії з  дітьми» – 22.03.2016р. 

  1. Виявлення та  розширення   знань  про  важливість  спілкування    в   родині – вихователь-методист Ковальчук Г.М. 
  1. Виявлення та  розвиток   комунікативних   навичок учасників  тренінгу – вихователь-методист Ковальчук Г.М.  
  1. Розширення виховного  досвіду – вихователь-методист Ковальчук Г.М. 

      4. Психогімнастика – практичний психолог Зацяпа О.А.

  1. Закріплення комунікативних навичок – вихователь-методист Ковальчук Г.М. 

      6. Ритуал  прощання –  вихователь-методист Ковальчук Г.М. 

 ІV. Семінар-практикум: « Формування  у   дошкільників  здоров’язбережувальної  компетентності» – 29.03.2016р.

Завдання:

 –  підвищити  якість фізкультурно-оздоровчої   роботи;     

 – впроваджувати  найефективніші   методи і   прийоми  для   зміцнення дитячого  здоров’я в  дошкільному  закладі

 Заняття ІІ

1. Використання елементів    у   фізкультурно-оздоровчій   роботі – інструктор з фізкультури Кляпчук О.В.;

2. Фітболгімнастика –   сучасна   здоров’язбережувальна  технологія – вихователь-методист Ковальчук Г.М.;

3. Значення занять з  плавання   для  зміцнення  організму   дитини  дошкільного   віку – інструктор з плавання Шевчук І.М.;

4. Майстер-клас для педагогів “Фітбол – друг,  партнер  та   тренажер” – інструктор з фізкультури Кляпчук О.В.;

 Практична  частина

1. Заняття   з   фізкультури    « Щоб  здоровим  стати – з   фітболом  ми  будемо  грати» – інструктор з фізкультури Кляпчук О.В.;

2.  Заняття   в  басейні з   м’ячами –  інструктор з плавання Шевчук І.М.