План роботи закладу на квітень 2016р.

План роботи закладу на квітень 2016р.

І. Стан мовленнєвої   діяльності  в  групах № 10, 2, 3       – 11 – 15.04.16р.

тематична форма контролю до педагогічної  ради (зав. ДНЗ Кушнір Л.Г.; вихователь-методист Ковальчук Г.М.)

ІІ. Тиждень   безпеки з   навчання   дітей    основам безпеки життєдіяльності – 19.04.16р.

  • а)Навчання  педагогів «Безпечне  життя   дітей»; б)Запобігання   травматизмові; в)Охорона   прав   дитинства (вихователь-методист Ковальчук Г.М.)
  • Провести   тематичні   заняття  з  дітьми (дошкільні групи)
  • Провести розвагу  з  навчанням  правил   цивільної   оборони,   та   поведінки  в   надз-вичайних   ситуаціях (інструктор з фізкультури Кляпчук О.В.; вихователі старших груп № 2, 5, 8)

ІІІ. Колективний   перегляд занять   та   режимних   моментів   (до   педради) – 21.04.16р.

Освітня   лінія «Мовлення   дитини»

  • Заняття   з   мовленнєвого  розвитку  «Краплинки-намистинки» з   використанням    коректурних   карт Н.Гавриш в середній  групі №11 – (вихователь Мурга О.В.) 
  • Інтегроване   заняття   з   грамоти   з   пріоритетом   мовленнєвого  розвитку   та   використанням елементів  розвивального   навчання  в   старшій   групі  №8 – (вихователь Сурков Л.С.)

ІV. Конкурс  на кращий   дидактичний   посібник   з   мовленнєвого  розвитку – 21.04.16р. (вихователі всіх груп)

V. Педагогічна   рада №3 – 21.04.16р.

  • Забезпечення  цілісного   підходу   до   формування   мовленнєвої  компетенції  дошкільників (зав.ДНЗ Кушнір Л.Г.)
  • Система планування освітньої  роботи   з розвитку мовлення  дітей  дошкільного віку (вихователь-методист Ковальчук Г.М.)
  • Діагностика   розвитку   образного  мовлення   старших   дошкільників (вихователь Семак Т.М.)
  • Інформація  про   стан мовленнєвої   діяльності   в групах  № 10, 3, 2 (вихователь-методист Ковальчук Г.М.)