Поради вихователя

Поради вихователя

Як вихователю вивчати психічні особливості дитини

Одна з функцій професійної педагогічної діяльності вихователя дитячого садка-гностична. Ця функція припускає, що вихователь вміє пізнавати індивідуальні, вікові та особистісні особливості дітей, що необхідно педагогу для забезпечення індивідуального підходу до дітей.

Необхідність індивідуального підходу у вихованні неодноразово підкреслювалася педагогами і психологами (Аркін Е.А., Басов М.Я., Ковальчук Я.І., Сухомлинський В.А., Усова А.П. та ін.) Заснований на знанні вікових та індивідуальних особливостей дитини, він набуває особливої ​​значимості для здійснення особистісно-орієнтованої моделі взаємодії дорослого з дітьми. Такий підхід передбачає, що вихователь володіє вміннями спостерігати, фіксувати, аналізувати, співставляти психологічні факти. Вихователь дитячого садка спостерігає за дитиною достатньо довго, протягом декількох років. День у день він виконує разом з нею всі побутові процеси, організовує її діяльність, читає їй книжки, виводить на прогулянки. Поступово він накопичує знання про хід психічного розвитку малюка. Тобто, виховуючи і навчаючи дитину, педагог одночасно і вивчає її, причому таке вивчення включено в контекст виховно-освітньої роботи та невіддільне від неї. Організовуючи переказ казки, вихователь одночасно досліджує рівень розвитку зв’язного мовлення, а розглядаючи разом з дітьми їх малюнки, з’ясовує прояви творчості. Саме про таку організацію роботи вихователя дитячого садка говорив М.Я. Басов: «Не може бути такого положення, що спочатку тільки дослідження, а потім тільки педагогічна робота. Весь сенс і важливість питання полягає в тому, що дослідження має цілком входити в педагогічну роботу, а остання — в перше, зливаючись в одне органічне ціле ».
Мета психологічного дослідження вихователя відрізняється своєю практичною спрямованістю. Вихователь не формулює психологічні закони, не виділяє механізми психічного розвитку, а простежує їх прояв в кожному конкретному випадку у своїх вихованців. Таким чином, сенс вивчення дітей вихователем дитячого саду полягає в тому, щоб зрозуміти причини їхньої поведінки, помітити їх схильності і створити умови для їх розвитку, правильно підібрати методи і прийоми впливу на малюків і перевірити їх ефективність, вчасно помітити відхилення в ході психічного розвитку, його недоліки, спроектувати подальший психологічний розвиток вихованців, враховуючи їх сьогодення, минуле і майбутнє. А в підсумку вихователь зможе допомогти дитині реалізувати її можливості, забезпечити нормальний хід психічного розвитку малюка і формування у нього утворень, що дозволяють перейти на нову вікову ступінь, забезпечити становлення його індивідуальності. Таким чином, особлива дослідна установка педагога є основою і умовою педагогічної творчості і педагогічного процесу, які йдуть до мети найкоротшим шляхом з найменшою витратою сил при найбільших результатах. Для вихователя дуже важливо:
По-перше, мати чітке уявлення про центральні лініяї психічного розвитку дитини в дошкільному дитинстві, таких як розвиток особистості, становлення видів діяльності та пізнавальних процесів, напрями, закономірності, динаміка, взаємозв’язки, центральні новоутворення.
Наприклад, у розвитку мислення — мова йде про його форми, а також розумові операції.
По-друге, вихователю важливо бачити взаємозв’язки в розвитку всіх центральних ліній і властивостей психіки. (Так, мова виступає засобом розумової діяльності та спілкування; увага є умовою успішного протікання практичної та розумової діяльності і т. п.)
По-третє, вихователю важливо уявляти наступність у розвитку психіки дітей раннього та дошкільного віку, щоб ставити ті чи інші виховні завдання, пов’язані з розвитком довільної поведінки, властивостей уваги або розумових операцій.