Семінар-практикум для вихователів «Формування основ здоров’язбережувального способу життя у дітей»

Семінар-практикум для вихователів «Формування основ здоров’язбережувального способу життя у дітей»

Мета: підвищення теоретичного та практичного рівня знань вихователів з формування компетентності у дітей дошкільного віку
Завдання: активізація творчої діяльності педагогів в пошуках методів та прийомів впровадження здоров’язбережувальних технологій для формування основ здорового способу життя
Заняття І.

Теоретична частина
1. Інноваційні підходи до формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників – вихователь-методист Ковальчук Г.М.
2. Використання футбол-гімнастики, дихальної гімнастики, аромотерапії на заняттях з фізкультури – інструктор з фізкультури Кляпчук О.В.
3. Формування у дітей відповідальності за власне здоров’я шляхом валеологічної спрямованості навчального процесу – вихователь Кухарчук О.В.

Практична частина

1. Заняття з валеології з використанням нетрадиційних методів загартування для дітей середньої групи: «З морськими камінцями граємось – сили набираємось» – вихователь середньої групи №6 Поплавська Л.А.

2. Фізкультурний квест для дітей старшої групи №11 «Морські пригоди» – інструктор з фізкультури Кляпчук О.В.