Методична сторiнка

План роботи закладу на квітень 2016р.

І. Стан мовленнєвої   діяльності  в  групах № 10, 2, 3       – 11 – 15.04.16р.

тематична форма контролю до педагогічної  ради (зав. ДНЗ Кушнір Л.Г.; вихователь-методист Ковальчук Г.М.)

ІІ. Тиждень   безпеки з   навчання   дітей    основам безпеки життєдіяльності – 19.04.16р.

 • а)Навчання  педагогів «Безпечне  життя   дітей»; б)Запобігання   травматизмові; в)Охорона   прав   дитинства (вихователь-методист Ковальчук Г.М.)
 • Провести   тематичні   заняття  з  дітьми (дошкільні групи)
 • Провести розвагу  з  навчанням  правил   цивільної   оборони,   та   поведінки  в   надз-вичайних   ситуаціях (інструктор з фізкультури Кляпчук О.В.; вихователі старших груп № 2, 5, 8)

ІІІ. Колективний   перегляд занять   та   режимних   моментів   (до   педради) – 21.04.16р.

Освітня   лінія «Мовлення   дитини»

 • Заняття   з   мовленнєвого  розвитку  «Краплинки-намистинки» з   використанням    коректурних   карт Н.Гавриш в середній  групі №11 – (вихователь Мурга О.В.) 
 • Інтегроване   заняття   з   грамоти   з   пріоритетом   мовленнєвого  розвитку   та   використанням елементів  розвивального   навчання  в   старшій   групі  №8 – (вихователь Сурков Л.С.)

ІV. Конкурс  на кращий   дидактичний   посібник   з   мовленнєвого  розвитку – 21.04.16р. (вихователі всіх груп)

V. Педагогічна   рада №3 – 21.04.16р.

 • Забезпечення  цілісного   підходу   до   формування   мовленнєвої  компетенції  дошкільників (зав.ДНЗ Кушнір Л.Г.)
 • Система планування освітньої  роботи   з розвитку мовлення  дітей  дошкільного віку (вихователь-методист Ковальчук Г.М.)
 • Діагностика   розвитку   образного  мовлення   старших   дошкільників (вихователь Семак Т.М.)
 • Інформація  про   стан мовленнєвої   діяльності   в групах  № 10, 3, 2 (вихователь-методист Ковальчук Г.М.)

План роботи закладу на березень 2016р.

 

 Методична   робота  з  кадрами

І. Провести  мозковий   штурм – 15.03.2016р.

1.«Сучасні   підходи   до  екологічного   виховання  дітей дошкільного   віку в  умовах  дошкільного  закладу» – вихователь-методист Ковальчук Г.М.

2. Формування  екологічного  світорозуміння дошкільників   через  пошуково-дослідницьку   діяльність – вихователь  Корчагіна О.В.

3. Досягнення результативності  екологічного виховання   через  розвиток позитивного   ставлення  до   природи,  засвоєння знань  про  неї    та  оволодіння  практичними навичками  з  догляду  за  об’єктами природи вихователь Мельничук І.М. 

4. Формування екологічної  досвідченості старших дошкільників – вихователь Сурков Л.С.  

ІІ. Перегляд   тематичних   занять  з   проблемних   питань з     атестації  педагогічних   працівників  з   21.03.2016р. по 25.03.2016р.

Корчагіна  О.В.

Іщенко  Н. О.

Сурков Л.С.

Мельничук  І.М.

Недошитко  О.  Ю.

Руденко  Л.М.

Удосконалення професійної творчості

ІІІ. Тренінг  для  педагогів «Навчаємо   батьків  позитивної  і   результативної  взаємодії з  дітьми» – 22.03.2016р. 

 1. Виявлення та  розширення   знань  про  важливість  спілкування    в   родині – вихователь-методист Ковальчук Г.М. 
 1. Виявлення та  розвиток   комунікативних   навичок учасників  тренінгу – вихователь-методист Ковальчук Г.М.  
 1. Розширення виховного  досвіду – вихователь-методист Ковальчук Г.М. 

      4. Психогімнастика – практичний психолог Зацяпа О.А.

 1. Закріплення комунікативних навичок – вихователь-методист Ковальчук Г.М. 

      6. Ритуал  прощання –  вихователь-методист Ковальчук Г.М. 

 ІV. Семінар-практикум: « Формування  у   дошкільників  здоров’язбережувальної  компетентності» – 29.03.2016р.

Завдання:

 –  підвищити  якість фізкультурно-оздоровчої   роботи;     

 – впроваджувати  найефективніші   методи і   прийоми  для   зміцнення дитячого  здоров’я в  дошкільному  закладі

 Заняття ІІ

1. Використання елементів    у   фізкультурно-оздоровчій   роботі – інструктор з фізкультури Кляпчук О.В.;

2. Фітболгімнастика –   сучасна   здоров’язбережувальна  технологія – вихователь-методист Ковальчук Г.М.;

3. Значення занять з  плавання   для  зміцнення  організму   дитини  дошкільного   віку – інструктор з плавання Шевчук І.М.;

4. Майстер-клас для педагогів “Фітбол – друг,  партнер  та   тренажер” – інструктор з фізкультури Кляпчук О.В.;

 Практична  частина

1. Заняття   з   фізкультури    « Щоб  здоровим  стати – з   фітболом  ми  будемо  грати» – інструктор з фізкультури Кляпчук О.В.;

2.  Заняття   в  басейні з   м’ячами –  інструктор з плавання Шевчук І.М.